Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:17:40+01:00
Wyścig zbrojeń (ang. arms race) - rywalizacja dwóch lub więcej państw w dziedzinie wojskowości, polegająca na zwiększaniu ilości bądź jakości środków i zasobów koniecznych do prowadzenia działań wojskowych w celu uzyskania decydującej przewagi nad potencjalnym przeciwnikiem. Za pierwszy wyścig zbrojeń uważa się okres przed I Wojną Światową, kiedy o supremację militarną ubiegały się Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Rosja i Austro-Węgry. Do wyścigu zbrojeń na niespotykaną wcześniej skalę doszło po II Wojnie Światowej wraz z wybuchem Zimnej Wojny; uczestniczyły w nim aktywnie państwa Wschodu i Zachodu, a także państwa neutralne i niezaangażowane, nie należące do bloków wojskowych. Objął on wszystkie regiony świata, a nawet mógł przenieść się w przestrzeń kosmiczną. Charakteryzował się stałym wzrostem znaczenia sił nuklearnych oraz wprowadzaniem coraz to nowych rodzajów broni (np. broń laserowa, rakietowa, elektroniczna). Na cele militarne przeznaczano coraz większe środki finansowe - w 1986 roku globalne wydatki zbrojeniowe przekroczyły 900 miliardów dolarów, z czego na USA i ZSRR przypadało 60%; ponad 50 mln ludzi na świecie pracowało wówczas na potrzeby sił zbrojnych. W przypadku państw Trzeciego Świata wymogi wyścigu zbrojeń oznaczały przeznaczanie na zbrojenia bardzo dużej części budżetu (1/4 z nich przeznaczała na wojskowość 25%), co powodowało zaniedbanie innych potrzeb. W konsekwencji rozbudowy potencjału nukleranego stworzono sytuację "wzajemnie gwarantowanej destrukcji" (ang. mutually assured destruction - mad), tj. zdolności do natychmiastowego wielokrotnego unicestwienia przeciwnika, co oznaczało, że przeprowadzenie zwycięskiej wojny stało się niemożliwe. Począwszy od lat 70-tych zawarto kilka porozumień ograniczających wyścig zbrojeń (ABM, SALT, START, INF), a w 1990 i 1992 roku porozumienia o redukcji konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie. Mimo tego większość państw świata nadal posiada duże ilości broni.
3 4 3