Napisz wzory poniższych soli i czy się rozpuszczają w wodzie,a te które się rozpuszczają to napisz ich dysocjacje:
azotan(V)sodu
azotan(V)baru
chlorek żelaza(III)
siarczan(VI)litu
bromek magnezu
siarczek sodu
siarczan(IV)cyny(II)
fosforan(V)potasu

1

Odpowiedzi

2013-01-10T11:09:20+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

azotan(V) sodu ... NaNO3 --H2O--> Na(+) + NO3(-)
azotan(V) baru ... Ba(NO3)2 --H2O--> Ba(2+) + 2NO3(-)
chlorek żelaza (III) ... FeCl3 --H2O--> Fe(3+) + 3Cl(-)
siarczan(VI) litu ... Li2SO4 --H2O--> 2Li(+) + SO4(2-)
bromek magnezu ... MgBr2 --H2O--> Mg(2+) + 2Br(-)
siarczek sodu ... Na2S --H2O--> 2Na(+) + S(2-)
siarczan (IV) cyny(II) ... SnSO3
fosforan(V) potasu ... K3PO4 --H2O-->3K(+) + PO4(3-)