Odpowiedzi

2010-02-08T15:23:55+01:00
Chrzest-polanie woda lub zanurzenie w wodzie oznaczające duchową odnowę lub przemianę
bierzmowanie-przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary
Eucharystia-wspiera całe chrześcijaństwo
Pokuta-Jezus odpuszcza nam grzechy pzrez usta kapłana
Namaszczenie chorych-jeśli chory nie moze sie spowiadać,sakrament własna mocą odpuszcza grzechy
kapłaństwo-nadaje władzę uświęcania czyli udzielania innych
sakramentów
małżeństwo-pojednanie dwojga ludzi które na mocy autorytetu Pisma, tworzą związek dozgonny i nierozerwalny.
2010-02-08T15:36:59+01:00
-Chrzest
to sakrament który odpuszcza grzech pierworodny, daje uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej, włącza w Kościół Chrystusowy,stanowi podstawe wspólnoty wszystkich chrześcija

-Bierzmowanie
to sakrament w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina aby swoją wiare mężnie wyznawał i żył według niej, aby silniej zjednoczył się z Kościołem, aby pełniej włączył się w jego misje

-Eucharystia
jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina

-Pokuta
sakrament ustanowiony przez Chrystusa w celu nawrócenia i pojednania z Bogiem ochrzczonych którzy oddalili się od Niego przez grzech

-Namaszczenie chorych
sakrament przeznaczony do umocnienia łaską Chrystusa osób dotkniętych chorobą

-Kapłaństwo
jest to sakrament dzięki któremu uobecnia się jedyne kapłaństwo Chrystusa a władza i posłanie powierzone przez Niego Apostołom są spełniane w Kościele aż do końca czasów

-Małżeństwo
jest nierozerwalnym przymierzem miłości poprzez które kobieta i mężczyzna tworzą wspólnotę życia i miłości będącą znakiem miłości Chrystusa do Kościoła