Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T15:21:15+01:00
Moją ulubioną dyscypliną sportową jest pływanie. Ponieważ dobrze wpłyta to na moje samopoczucie i na moje mięśnie. Można zarazem zrelaksować się i nabrać kondycji.
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T15:22:43+01:00

Moim ulubionym sportem jest narciarstwo. Podczas jeżdżenia na nartach czuję się jak ptak. To jest mój żywioł. Kiedy zjeżdżam z górki nic nie jest ważne, odczuwam to jak gwiazda, tancerz który stoi sam na scenie, a światła reflektorów i oczy widzów są skierowane na niego. Dlatego, że uwielbiam ten sport często wyjeżdżam w góry, i to tam w przyszłości chcę zamieszkać. Kiedy stoję na szczycie góry i patrzę w dół, widzę tę cudowną białą przestrzeń, wyglądającą jak wata. Jadąc na nartach myślę o swojej przyszłości, że kiedyś będę tak wspaniałym narciarzem jak (tu wpisz imię i nazwisko narciarza). To on jest moim idolem. Jego sukcesy dają mi do myślenia i z tego powodu się cieszę, bo wiem że jak będę trenował to mogę zostać tak wielkim i sławnym sportowcem. Moje narty są dla mnie jak tlen. Bez nich jest mi coraz gorzej i ciężej. Nie potrafię bez nich wytrzymać, są mi tak potrzebne jak ptaku skrzydła. Jadąc z dużą prędkością patrzę się na boki i widzę zaśnieżone drzewa. Wtedy miewam się jak kierowca rajdowy, który wymija wszystkich. W mojej głowie przez ten moment przetaczają się różne wizje, ale tylko te pozytywne, że kiedy dorosnę, tam na dole będzie czekało na mnie miejsce na podium i złoty medal. Wtedy odczuwam w sobie wspaniałe uczucie, że jestem najważniejszą osobą na świecie. Kiedy oglądam w telewizji zawody, zawsze wierzę że wygra mój idol, i chociaż nie zawsze się to mu udaje, to ja i tak się nie załamuję, tylko trzymam kciuki na następnych zawodach.
Dlatego to narciarstwo jest moim ulubionym sportem, i chociaż nie jest tak popularne jak piłka nożna, czy siatkówka to ja jestem pewna że za kilka lat się to zmieni, i każdy człowiek będzie chociaż dla przyjemności jeździł na nartach.po angielsku
My favorite sport is Skiing. While skiing, I feel like a bird. This is my element.
When you descend the hill, nothing is important, I feel like a star, a dancer who stands alone on the stage and lights
lights and the audience's eyes are directed at him. Because I love the sport, often leaving the mountains, and this
there in the future I want to live. When I stand on the top and look down to see this marvelous white
space that looks like cotton wool. Going skiing thinking about their future, so that one day I will be a great
skiers like (here, type the name of the skier). He is my idol. His successes have given me food for thought and
therefore be glad, because I know how I trained it can be so great and famous athlete. My
skis are like oxygen to me. Without them, I am getting worse and harder. I can not stand without them, so are my
needed as bird wings. Coming from the high-speed look sideways and see the snow-covered trees. Then
is doing the rally driver who passes by all. In my head for the moment przetaczają different
visions, but only those positive that when I grow up, will be down there waiting for my place on the podium and gold
medal. Then I feel in a wonderful feeling that I was the most important person in the world. When I watch the
TV games, I believe that will win always my idol, and although this is not always manage it, I still do not
break down, just keep our fingers crossed for the next competitions.
Therefore, the skiing is my favorite sport, and although it is not as popular as football or
volleyball I am sure that a few years this will change, and every man will be, although for pleasure
to ski.
8 4 8