Proszę o przetłumaczenie ma angielski ważne na środe

Każdy człowiek kiedyś będzie mieszkał sam.
Mieszkanie samodzielne ma swoje wady i zalety.
Wady mieszkania samodzielnie to:
1)chodzenie na zakupy-nie każdy człowiek lubi robić zakupy
2)odczuwanie samotności-ponieważ nie masz się do kogo odezwać gdy oglądasz telewizję.
3)Nikt ci nie pomoże w pracy domowej lub w innych rzeczach.
4)Dbanie o swoje mieszkanie-trzeba je sprzątać i o nie dbać żeby było czysto.
Zalety mieszkania samodzielnie to:
1)Brak kontroli rodziców-możemy wracać o której chcemy i kłaść się spać o której chcemy.
2)Uczymy się odpowiadać za siebie i za swoje czyny
3)Można wstawać o której się chce ponieważ nikt nam nas nie będzie budzić.
Ja gdy dorosnę będę mieszkał sam ponieważ
Życie samodzielne ma więcej zalet niż życie z rodzicami ponieważ żyjąc samodzielnie uczymy się odpowiedzialności i zarządzaniem gotówką oraz dbania o swoje mieszkanie.Nikt nas nie kontroluje i uczymy się na własnych błędach.

1

Odpowiedzi

2012-08-30T15:34:13+02:00

human one day will live alone.
Live alone has   advantagesare.and disadvantages.
disadvantages.live alone
1) going to the shop- not every person likes to doing shop
2) feeling of loneliness-because you do not have to speak to who when you watch TV.
3) No one can help you with homework or other things.
4) Taking care of your apartment-they need  clean and take care to make it clean.
Advantages of live alone
1) Lack of parental control-we can back home as we wish, and go to bed which you want.
2) We learn to be responsible for ourself and for our actions
3) You can get up  as you wish because no one will wake us.
When I grow up, I lived alone because
Living independently has more advantages than living with my parents because we learn to live independently and spend money responsibilities and taking care of their department .noboody control us, and we learn from our mistakes.