Odpowiedzi

2010-02-08T15:41:47+01:00
1. Senat; rada 300 zasłużonych rzymian wpływ na działania urzędników i wybierali dyktatora
2. dyktator ; nieogrniczona władza okres 6 miesięcy byłm powoływany wtedy gdy pństwu groziło niecezpieczeństwo
3. konsulowie ; 2. najważniejsi urzędnicy którz zwoływali senat, zgromadzenie ludowe w trakcie wojny dowodzili armią
4. pretorzy; władza sądownicza , zastępowali konsulów gdy ich nie było
5. cenzorzy; ustalali listę senatorów
6. kwestorzy; pobierali podadki zarządzali pieniędzmi
7. edylowie i niżsi urzędnicy; nadzorowali porządek w mieście
8. trybuni ludowi ; mogli przeciwstawić się niepoprawnym prawom urzędników . Reprezętowali plebejuszy
9. zgromadzenie ludowe ; wszyscy obywatele wybierali rzędników
powodzenia