Odpowiedzi

2010-02-08T22:45:13+01:00
1. In the future everyone will be famous for fifteen minutes.
W przyszłości każdy będzie sławny przez 15 min.
2. Things will be a lot different than they are now, technology in particular.
Rzeczy będą dużo bardziej inne niż są teraz, technologia w szczególności.
3. The airports will use different kinds of planes. They will be smaller, but faster.
Lotniska będą używać różnych typów samolotów. Będą mniejsze, ale szybsze.
4. As a result of pollution the air won’t be certainly suitable for breathing.
Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza nie będzie z pewnością odpowiedni do oddychania.
5. The scientists will probably make underwater or underground cities where the life will be possible.
Naukowcy prawdopodobnie będą tworzyć podwodne i podziemne miasta gdzie życie będzie możliwe.
6. The most powerful nations will fight against each other only for glory and power.
Najmocniejsze narody będą walczyć przeciwko sobie tylko dla chwała i władzy.
7. The new technologies will open up more walls for the people to move from place to place.
Nowe technologie otworzą nowe drogi dla ludzi do przemieszczania się z miejsca na miejsce.

;)
1 5 1