Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:27:49+01:00
Terytorium jego przecinają bowiem najwyższej rangi granice fizjograficzne. Mało widoczna w terenie, ale ważna geograficznie jest północno-wschodnia linia graniczna, oddzielająca Polesie i Wyżynę Wołyńska, czyli Europę Wschodnią, od reszty obszaru, który przynależy już do Europy Zachodniej. Druga granica – północna, zaznacza się w terenie wysoką na ponad 20 m krawędzią Wyżyny Lubelskiej.


Wyżyna Lubelska zbudowana jest ze skał wapiennych, powstałych w morzu w końcu ery mezozoicznej. Podczas epoki lodowcowej została ona pokryta grubą warstwą lessu. Woda utworzyła w nim wiele wąwozów i parowów.

Surowce naturalne

Surowce mineralne
a). surowce energetyczno - chemiczne
 węgiel kamienny
b). surowce skalne
 wapienie
 dolomity
 margle
 kreda
 gipsy
 piaski
 żwiry
1 2 1