Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:59:08+01:00
BUDDYZM - jest religią monoteistyczna, założyciel Budda. Założenia religijne zostały spisane w mahajanie (świętej księdze buddystów).

JUDAIZM – religia monoteistyczna, założycielem był Abraham. Jedyny żydowski Bóg to Jahwe, a szlachetne prawdy wiary zawarte są w Talmudzie, Torze i Starym Testamencie

ISLAM – religia monoteistyczna, założona przez Mahometa. Muzułmanie wyznają wiarę w Allacha jako jedynego boga, a świętą księgą jest tu Koran.

HINDUIZM – religia monoteistyczna kontynuacja braminizmu.Świętymi księgami są: Księgi Wedy i Księga Manu oraz eposy Ramajana i Mahabharata.

CHRZEŚCIJAŃSTWO – religia monoteistyczna,Założył ją Jezus Chrystus, który nauczał o Trójcy Świętej. Chrześcijanie wierzą ,że Bóg jest Stwórcą Wszechświata i wszelkiego życia. Uznają też,
że Chrystus to jedyny Syn Boga, który istniał i istnieje z Bogiem Ojcem, zanim zaczął się czas. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia, w której zawarte są główne podstawy wiary, oparte m.in. na 10 przykazaniach oraz na najważniejszym przykazaniu (wskazanym przez Jezusa) przykazaniu miłości.
5 5 5
2010-02-08T17:03:07+01:00
Buddyzm- religia oparta na przezwyciężeniu cierpień przez pokonanie wszelkich namiętności i pełną samokontrolę, w etyce głosi miłość braterską wobec wszystkich ludzi, uznaje równość rasową, społeczną. Hinduizm-religia Indii (kontynuacja wedyzmu i braminizmu), charakteryzująca się swoistym monoteizmem: kult jednego boga przeistaczającego się w wiele postaci; z wiarą m.in. w karman i reinkarnację. Judaizm- mozaizm, najstarsza monoteistyczna religia, prekursor chrześcijaństwa i islamu, narodowa religia Żydów. Prawosławie- ortodoksja, potoczne określenie wschodniobizantyjskiego chrześcijaństwa, które jest dosłownym starosłowiańskim tłumaczeniem greckiego terminu ortodoksja - "prawowierność". Używane zarówno we wschodniej, jak i zachodniej części starożytnego cesarstwa rzymskiego już od poł. II w. dla nazwania prawdziwej wiary. Islam- mahometanizm, jedna z największych religii współczesnego świata obok chrześcijaństwa, hinduizmu, buddyzmu i taoizmu, posiadająca charakter monoteistyczny.
3 5 3