1.Krystyna pożyczyła koleżance cztery dziewiąte oszczędności i zostało jej 115 złoty. Jaką kwotę Krystyna pożyczyła koleżance?

2.Pola dwóch trójkątów są równe. Podstawa jednego z nich ma długości 5⅓cm, a opuszczona na nią wysokości 1,5 cm. Oblicz wysokość drugiego z trójkątów, opuszczoną na podstawę o długości 4,8cm.

3.Odcinek długości 13,3cm podzielono na dwie części tak, że pierwsza jest 6 razy dłuższa od drugiej. Jaką długość ma pierwsza część?

Helpp !!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-02-08T15:48:12+01:00
1.Krystyna miała jedną całość, czyli dziewięć dziewiątych. Jak pożyczyła koleżance cztery dziewiąte, to zostało jej jeszcze pięć dziewiątych. To pięć dziewiątych to 115 zł. Teraz 115 podzielić przez 5, żeby dowiedzieć się ile wynosi jedna dziewiąta.
115:5=23
Jedna dziewiąta wynosi 23. Jeżeli pożyczyła jej cztery dziewiąte to musimy 23 razy 4.
23x4=92
Odp. Pożyczyła jej 92 zł.
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:50:40+01:00
1.
1-4/9=5/9

5/9=115zł
1/9=23zł
9/9=1=207zł

207-115=92zł

Odp.Krystyna pożyczyła koleżance 92zł.

2.
a=5⅓cm
h=1,5cm
P=?
P=a*h/2
P=5⅓*1,5/2
P=4cm²

a'=4,8cm
P=4cm²
h'=?
P=a*h/2
4=4,8*h/2
h=2,4/4

h=0,6cm

3.
x-długość jednej części

x+6x=13,3cm
7x=13,3cm
x=1,9cm

1,9cm=długość jednej części
1,9*6=11,4cm=długość drugiej części

6 5 6