Hey mam takie zadania
W klasie jest x chłopców i y dziewczynek. Każde z nich wpłaciło na wycieczkę po 20 zł. Ile pieniędzy zebrano ?


Liczby x i y są dodatnie. Co jest większe : 130% sumy liczby x i y czy suma 130% liczby x i 120% liczby y ? Dam naj :):P

2

Odpowiedzi

2010-02-08T15:46:24+01:00
W klasie jest x chłopców i y dziewczynek. Każde z nich wpłaciło na wycieczkę po 20 zł. Ile pieniędzy zebrano ?

20x+20y

Liczby x i y są dodatnie. Co jest większe : 130% sumy liczby x i y czy suma 130% liczby x i 120% liczby y

1,3*(x+y) = 1,3x+1,3y - to jest WIEKSZE
1,3x+1,2y
1 5 1
2010-02-08T16:04:07+01:00
Liczby x i y są dodatnie. Co jest większe : 130% sumy liczby x i y czy suma 130% liczby x i 120% liczby y ? Dam naj :):P


130%(x+y)=1,3(x+y)=1,3x+1,3y
130%x+120%y=1,3x+1,2y

1,3x+1,3y-(1,3x+1,2y)=1,3x+1,3y-1,3x-1,2y=0,1y

odp. większe jest o 0,1y to pierwsze czyli 130% sumy x i y
5 4 5