Odpowiedzi

2009-10-09T19:30:06+02:00
1 cm = 0.1 dm = 0.01 m = 0.00001 km
1 m = 100 cm = 10 dm = 0.001 km
1 dm = 10 cm = 0.1 m = 0.0001 km

1 g = 0.001 kg = 0.00000 t
1 kg = 1000 g = 0.001 t
1 t = 1000 kg = 1 000 000 g

1 dzień = 24h = 1440 min = 86400 s
1 h = 60 min = 3600 s = 1/24 dnia
1 min = 60 s = 1/60 h = 1/720 dnia

1 cm2 = 0.01 dm2 = 0.0001 m2
1 dm2 = 100 cm2 = 0.01 m2
1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2

1 l = 1000 ml = 0.01 hl
1 l = 0.001 m3 = 1 dm3 = 1000 cm3
1 cm3 = 0.001 dm3 = 0.000001 m3


oczywiście zamiast 1 można wstawić dowolną liczbę i w dalszych jednostkach 1 zamienić na tą liczbę
2009-10-09T19:46:28+02:00
Długość: 3km - 3000m - 300 000cm
500mm - 50cm - 0,5m - 0,0005km
17cm - 0,17m - 0,00017km

masa: 1t - 1000kg - 1 000 000g
10g - 0,01kg - 0,00001t
13 000g - 13kg - 0,013t

czas: 1h - 60min - 3 600s
4h - 240min - 14 400s
54 000s - 900min - 15h

powierzchnię: 300cm2 - 0,03m2 - 0,0003ar
5h - 500ar - 50 000m2
0,4h - 40ar - 4 000m2

objętość: 457cm3 - 0,000457m3 - 0,457l
537l - 0,537m3 - 537 000cm3
222l - 0,222m3 - 222 000cm3


tyle co umiałam zrobić :)