Odpowiedzi

2010-02-08T16:34:04+01:00
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski wobec 7 osób, przy
czym wszystkie te osoby w chwili ułaskawienia pozostawały na wolności, bowiem:
- 4 osoby zostały skazane na kary grzywien,
-1 osoba została skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
wykonania na okres próby,
- 2 osoby korzystały z przerwy w karze w trybie art. 568 kpk,