Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:16:09+01:00
A) • większa możliwość wyboru różnorodnej pracy,
• większa możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych,
• możliwość znalezienia pracy w pobliżu miejsca zamieszkania,
• większa ilość wolnego czasu,
• łatwość dostępu do instytucji oświatowych i kulturowych,
• łatwy dostęp do komunikacji miejskiej,
• komfort życia,
• łatwy dostęp do służby zdrowia,
b)• powstawanie korków, brak miejsc parkingowych,
• obniżenie się bezpieczeństwa ludności,
• zmniejszenie przestrzeni terenów zielonych
• wzrost liczby bezdomnych
• powstanie dzielnic nędzy
• niedobór mieszkań w stosunku do potrzeb
• pogarszanie się warunków sanitarnych
• problem składowania i utylizacji odpadów
• zwiększenie hałasu i wibracji
• zmniejszona odporność organizmu spowodowana zanieczyszczeniami środowiska
26 3 26