Odpowiedzi

2010-02-08T15:55:55+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:57:41+01:00
XVIII wiek był trudnym okresem w dziejach Polski. Był to okres silnych przemian ustrojowo- gospodarczych. Czas wzlotów i upadków. W Polsce na tron wstąpiła dzięki elekcji nowa dynastia- Sasów.

Miała ona zreformować kraj, stworzyć państwo scentralizowane o silnej władzy królewskiej.

Jednak z powodu geograficznego położenia nie udało się tego zrealizować. Polska leżąca między trzema wielkimi mocarstwami: Austrią, Prusami i Rosją, była zmuszona h oprzeć swoją politykę o jedno z nich.

XVIII wiek był czasem silnej ewolucji państwa jako organizacji; dobrze przeprowadzone reformy w europejskich państwach spowodowały powstanie świetnie zorganizowanych mocarstw.

Takim mocarstwem stała się także Rosja, z którą, za czasów ostatniego króla Polski - Augusta Poniatowskiego, Polska się silnie związała. Stało się to za sprawą Augusta, który pozostawał pod silnym wpływem carycy Katarzyny II. Sytuacja ta spowodowała w późniejszym okresie rozbiory Polski, a konkretnym skutkiem jej był upadek Rzeczypospolitej w 1795 roku.

Co prawda, uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja dawała nadzieję na wyjście z kryzysu, jednak konflikty polityczne spowodowały, że właściwie nigdy nie weszła ona w życie. Wywołała

ona w sumie jedynie kryzys; część szlachty sprzeciwiła się reformie anachronicznego ustroju- demokracji szlacheckiej.

Od 1795 roku Polska stara się za wszelką cenę odzyskać niepodległość.

Istniały wówczas dwie koncepcje odzyskania suwerenności: zrywem zbrojnym lub na drodze dyplomatycznej przy pomocy któregoś z mocarstw.

Pierwszą koncepcją było: odzyskanie niepodległości dzięki Napoleonowi.
1 5 1
2010-02-08T16:05:44+01:00
Powstanie listopadowe w nocy z 29 na 30 listopada 1830r.W Warszawie.Rozpoczęło sie atakiem na Belweder Siedzibę wielkiego księcia Konstantego,również atakiem na Arsenał.W tym czasie stoczono bitwy m.in. bitwa pod Stoczkiem w lutym
Bitwa pod Grochowem 25 lutego.Zwycięstwo wojsk polskich pod Dębem Wielkim 31 III 1831r. pod Igniami 10 IV 1831r
26 V 1831r. Wojska polskie poniosły klęskę pod Ostrołęką.
Powstanie Styczniowe
Z 22 na 23 Stycznia 1863r.bitwy m.in pod Szydłowem,Opatowem,które zakończyły się klęską wojsk polskich.