Ile waży 30 m miedzianego drutu o srednicy przekroju 2mm?(1cm sześciennych miedzi waży 8,96 g)

Stalowa rura ma średnicę zewnętrzną równą 12 cm a średnicę wewnętrzną 8 cm.Ile waży 1 metr takiej rury?(1 cm sześciennych stali waży 7,8 g)

Ołówek ma długość 16 cm a średnica grafitu wynosi 2mm.Ile waży grafit w ołówku?(1 cm sześciennych grafitu waży 2,3 g)

Proszę na jutro chociaż o rozwiązanie 2 daje najlepszą !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T18:33:57+01:00
Zad. 1.
b)
h=30m=3000cm
śr=2mm
r=1mm=0.1cm
1cm³=8,96g

Pp=π*r²
Pp=3,14*0,1²
Pp=0,0314cm²

V=0,0314cm²*3000cm
V=94,2cm³

waga:
94,2*8,96g=844g

Zad.2.
śr1=12m r1=6cm
śr2=8cm r2=4cm
h=1m=100cm
1cm³==7,8g

Pp1=3,14*6²
Pp1=113,04cm²
V1=113,04cm²*100cm
V1=11304cm³

Pp2=3,14*4²
Pp2=50,24cm²
V2=50,24cm²*100cm
V2=5024cm³

V1-V2=11304cm³-5024cm³=6280cm³

waga:
6280cm³*7,8g=48984g

Zad.3.
V=π*r²*h=3,14*0,1²*16≈0,5cm³
p=2,3 [g/cm³]
m=p*V=0,5*2,3=1,15g

waga:
1,15g
3 5 3