Zadanie 18. Pole trójkąta równoramiennego jest równe 48cm², a podstawa ma długość 12cm. Oblicz obwód tego trójkąta.

(Podpowiedź : ma wyjść 32cm.)

Zadanie 23. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 4 i 8. Oblicz długość wysokości tego trójkąta, opuszczonej na przeciwprostokątną.
Wskazówka: Oblicz pole trójkąta na dwa sposoby.

(Podpowiedź : ma wyjść w ułamku 8 pierwiastków z 5 na dole 5.)


POTRZEBUJĘ TO ZADANIE NA DZIŚ ! ZA DOBRZE ROZWIĄZANE ZADANIE DAM NAJ ! Z GÓRY DZIĘKUJĘ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:06:42+01:00
Zad. 18
P=1/2axh
1/2*12*h=48
6h=48
h=8
ramię=c
podstawa=a
c2=(1/2a)2+h2
c2=36+64
c2=100
c=10
obw.=2*c+a=2*10+12=32

Zad.23
P1=1/2a*b
P1=1/2*4*8
P1=16
Obliczamy przeciwprostokątną

c2=a2+b2
c2=4 do potęgi2 + 8 do potęgi2
c2=16+64
c2=80
c=4*pierwiastek z 5
P2=P1=16
P2=1/2c*h
16=1/2*4pierwiastki z 5 * h
16=2pierwiastki z 5 * h
h=16/2pierwiastki z 5
h=8/pierwiastek z 5


pozdrawiam:)