Odpowiedzi

2010-02-08T20:05:42+01:00
Ruch charyzmatyczny narodził się na początku ubiegłego stulecia. Od tego czasu możemy obserwować dynamiczny rozwój kościołów z nim się utożsamiających. Wiele jego przejawów na dobre zagościło również w wyznaniach tradycyjnych, że wspomnę choćby Kościół katolicki. Dla wielu ruch ten jest prawdziwym błogosławieństwem, bo choć jego powstanie wiąże się z teologicznym nieporozumieniem, to ożywił on już nieco zmurszałe struktury kościelne. Dla innych to prawdziwy kamień obrazy- źródło licznych podziałów i wynaturzeń doktrynalnych, takich jak na przykład teologia sukcesu. A jaki jest ruch charyzmatyczny dzisiaj...
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T20:05:48+01:00
Odnowa Charyzmatyczna postrzegana jest jako ożywienie wiary w różnych kościołach i tradycjach chrześcijańskich.

Chodzi tutaj o różne ruchy, wspólnoty, zgromadzenia, w których każde ma swój własny regulamin, swoją własną strukturę. Najogólniej można określić charyzmatyzm jako ruch duchowego pobudzenia w grupach modlitewnych i w zgromadzeniach życia wspólnego.

Ruch charyzmatyczny istnieje wśród bardzo licznych grup modlitwy działających w parafiach, na uniwersytetach, w miejscach pielgrzymek, w klasztorach. Grupa modlitwy jest podstawową jednostką organizacyjną ruchu. Obecnie grupy te mają w swoich rękach prawie całe duszpasterstwo młodzieży na całym świecie, kierują większością świątyń i pielgrzymek Kościoła Katolickiego (np. Paray le Monial, Lourdes, Santiago de Compostella, Rzym, Jerozolima); Grupa modlitewna często bierze swój początek z działalności charytatywnej i duchowej (prowadzenie lub praca w szpitalach, posługa ubogich i chorych). Monique Hebrard w swojej książce pt. "Charyzmatycy, Zarys Historii Odnowy w Duchu Świętym", z wielkim zadowoleniem opisuje rozprzestrzenienie się Odnowy Charyzmatycznej na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych w grupach modlitewnych działa milion katolików a w grupach charyzmatycznych około 10 milionów. W Sao Paolo (Brazylia) w roku 1987 i 1991 na tzw. Zesłanie Ducha Świętego przybyło około 150 000 ludzi.

Grupy modlitwy są zależne od wspólnot charyzmatycznych mających każda z nich, własne reguły, struktury, działania i dyscyplinę (często bardzo surową). Oto kilka przykładów takich wspólnot.

Ruch Charyzmatyczny prowadzi działalność, która jest charakterystyczna dla wielu innych grup czy stowarzyszeń działających obecnie w Kościele (np. ruchy młodzieży, zgromadzenia charytatywne). Możemy więc dostrzec:

- silny nacisk na aktywne uczestnictwo w ceremoniach parafialnych (szafarze, ministranci i ministrantki, lektorzy diakoni, itp.),

- działalność charytatywna najbardziej potrzebujących,

- Ewangelizacja w miejscach w misjach, duszpasterstwach, pomocy krajom Trzeciego Świata.Pozytywne punkty

Do takich niewątpliwie zaliczyć trzeba:

- Apostolat bez wstydu ludzkiego. Entuzjazm i gorliwość członków.

- Działalność charytatywną. Wielu członków to prawdziwi bohaterowie miłości bliźniego. Pomoc humanitarna niesiona w wielu krajach świata.

- Tradycyjną aktywność religijną: pielgrzymki, procesje, adoracja Najświętszego Sakramentu, atmosfera modlitwy i miłości bliźniego: "Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem!".

- Wychowywanie, formacja: wprowadzanie do czytania Pisma Świętego, wprowadzenie do duchowości Kościoła, do życia mistycznego, wzorowanie życia prywatnego na postępowaniu świętych.

- Wskrzeszenie i odnowienie życia duchowego w parafiach.

1 1 1