Odpowiedzi

2009-10-09T19:34:52+02:00
Ciężko mi odczytać te wszystkie liczby. napisz więcej słowami
2009-10-09T19:59:02+02:00
A) [12½ - (3⅓)]:¹⁹/₁₂= [25/2 - 10/3] : 19/12 = [75/6 - 20/6] : 19/12 = 55/6 : 19/12 = 55/6 * 12/19 = 660/114 = 5⁹⁰/₁₁₄ = 5¹⁵/₁₉

b) 1¾(⅜+1,25-0,75)= 1¾(³/₈ + 5/4 - 3/4) = 1¾(13/8 - 3/4) = 1¾ * 7/8 = 7/4 * 7/8 = 49/32 = 1¹⁷/₃₂

c)3¼-2*0,25 13/4 - 0,5 1⁵/₈
______________ = _______________ = _____ =
2⅓-2*⅓+3,5*2¼ 7/3 - 2/3 + 6³/₁₀ -3³/₁₀

= 13/8 : (-33/10) = 13/8 * (-10/33) = - 65/132
2009-10-09T22:10:03+02:00
A) [12½ - (3⅓)]:¹⁹/₁₂=
=[12³/₆ - 3²/₆]:¹⁹/₁₂=
=⁵⁵/₆ × ¹²/₁₉= ⁶⁶⁰/₁₁₄ =
=¹¹⁰/₁₉

b) 1¾(⅜+1,25-0,75)=
=⁷/₄(⅜+⁵/₄-¾)=
=²¹/₃₂+³⁵/₁₆-²¹/₁₆=
=²¹/₃₂+⁷⁰/₃₂-⁴²/₃₂=
=¹³³/₃₂

3¼-2*0,25
c) ______________ =
2⅓-2*⅓+3,5*2¼
¹³/₄-½ ¹³/₄ - ²/₄
=________= _____________________=
⁷/₃-²/₃+⁶³/₈ ⁵⁶/₂₄ - ¹⁶/₂₄ + ¹⁸⁹/₂₄
¹¹/₄
=_____=
²²⁹/₂₄

=¹¹/₄ײ⁴/₂₂₉= 264/916