W trakcie doświadczenia chemicznego uczniowie rozlali małą ilość pewnego kwasu.
Uczeń, który wycierał stół, zauważył, że ma żółte ręce, chociać kwas był bezbarwny. Na podstawie tego spostrzeżenia podkreśl wrór kwasu, który rozlali uczniowie.

1. H2SO4
2. H4PO4
3. HNO3
4. HCl

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-09T19:38:48+02:00
2009-10-09T20:54:31+02:00