Odpowiedzi

2010-02-08T16:05:03+01:00
Raczej pochwalenie, a nie konsekwencję. Przecież jak słuchamy słowa Bożego to oznacza że kochamy Boga i wierzymy to co uczynił.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:05:04+01:00
Charyzmat diakonii - dar służby. Podstawy biblijne
Referat ks. Mirosława Kiedzika wygłoszony podczas XXIX Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze 28.02.2004 r.
W Apokalipsie, w liście do Kościoła w Efezie czytamy:

Znam twoje czyny, trud, wytrwałość i to, że nie możesz znieść złych. (...) Jesteś też wytrwały, bo zniosłeś cierpienia z powodu Mojego imienia i nie ustałeś. Ale mam przeciwko tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się, i po­dejmij pierwsze czyny. A jeśli nie, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca - jeśli się nie nawrócisz (2,2-5).

Nieustannie warto i trzeba powracać do pierwszej miłości, do tego pierwszego zapału, gdy ożywieni w naszej religijności chcieliśmy "ruszać z posad bryłę świata". Jak łatwo było wte­dy kochać cały świat, spieszyć z pomocą każdemu... Ale przyszła szara rzeczywistość, raz, drugi nam się nie udało, może nie zrozumiano nas, i prysło zauroczenie. Chrystus jednak nie toleru­je przeciętności, także ciebie i mnie nieustannie wzywa: "Podejmij pierwsze czyny!"

Do zespołu słów, pojęć, które wyrażają podstawowe życiowe funkcje wspólnoty Koś­cioła, które tę wspólnotę tworzą i budują, należą terminy: martyría - "świadectwo", leiturgía - "służba", "kult", "ofiara", "poświęcenie", i dia­ko­nía - "służba", "posługa", "pomoc". Za­trzy­majmy się jednak teraz szczególnie na pojęciu diakonia i spróbujmy nade wszystko przybliżyć sobie biblijne podstawy charyzmatu diakonii, czyli daru służby, bo przecież Słowo Boże jest światłem (fôs), które winno stawać się życiem (zôe).


1 1 1