1.Jeden i siedem dziesiatych* 45 -trzy czwarte* 26
2.{ minus pięć dwunastych + dwa i cztery piętnaste}*{-45}
3.18+{-osiem pietnastych}* jedna i dziewięć szesnastych
4.dwa i dwie 11*{-siedem ósmych }-{-6}*jedna piąta
5.{-dwa i jedna 10}*{4 i jedna 6}+7*3 ósme-9 drugich*{-1]
6.-6 *2 i siedem pietnastych -{5 i jedna druga}*siedem dziewiątych+1 i siedem czterdziestych ósmych *{-2 i dwie 11}- dwie piate*6 i pięc dziewiątych
7 -3/ 9 dziesiatych +{-jedna piata}/ dwie piate

3

Odpowiedzi

2009-10-09T19:49:36+02:00
1. 1 ⁷/₁₀ * 45 - ¾*26=1,7 *45 - 0,75*26=76,5 - 20,10 = 56,4
chyba tak o ile nie pomyliłam się w mnożeniu...
2009-10-09T20:29:03+02:00

7. 3:9/10 + (-1/5) : 2/5 = 1/3 * 9/10 + (-2/10) : 4/10 = 3/10 + (-1/2) = 3/10 + (-5/10) = -2/10
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-09T21:16:35+02:00
1,7*45-3\4*26=1,7*45-0,75*26=76,5-19,5=57

(-5\20+2 4/15)*(-45)=2 1/60 * (-45)= 88,25

18+(-8/15)*1 9/16=18+5/6=18 5/6

2 2/11*(-7/8)-(-6)*1/5=21/11-(-6/5)= 11/55