Zad.10
Pole powierzchni sześcianu jest równe 150 cm². Jaka jest objętość tego sześcianu?

zad.11
Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku 4 cm. Objętość prostopadłościanu jest równa 80 cm³. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu.

zad.12
Monika chętnie bierze prysznic, każdorazowo zużywając przy tym około 35 litrów wody. Bartek woli kąpiel w wannie i zużywa za każdym razem mniej więcej 150 litrów wody.

a) Ile m³ wody zużyje Monika na 100 kąpieli pod prysznicem, a ile Bartek na 100 kąpieli w wannie?

b)Jaki będzie koszt tych kąpieli? Przyjmij, że 1 m³wody użytej
do kąpieli kosztuje 6,61 zł.

TYLKO PISZCIE Z OBLICZENIAMI I ODPOWIEDZIAMI ZŁE ODPOWIEDZI ZGŁASZAM JAKO SPAM!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:24:16+01:00
Zad 10
p= 150cm 2
150 cm 2/ 6 = 25 cm2 -> pole powierzchni jednej ściany
wyciągasz pierwiastek z 25 cm2 czyli 5 cm -> długość krawędzi
V = 5cm * 5cm * 5cm = 125cm 3
odp. Objętość tego sześcianu to 125 cm 3
zad 11
4cm * 4cm = 16cm 2 -> pole powierzchni podstawy
a=V/b*c
a=80/16
a=5 (cm)
Pp=2*16+4*(5*4)
Pp=32+80
Pp=112 (cm2)
zad 12
a) B(Bartek) = 150*100=15000 dm3=15m3
M(Monika) = 35*100=3500 dm3=3,5m3
b) 15m3*6,61=99,15zł -> Bartek
3,5m3*6.61=23,1zł -> Monika