Bardzo proszę. Pilne!

Uporządkuj chronologicznie podane fakty. Wyjaśnij związki przyczynowo-skutkowe zachodzące miedzy nimi:
a)I rozbiór Rzeczypospolitej
b)chaos w kraju, wywołany konfederacją barską i rosyjską interwencją wojskową
c)oburzenie szlachty z powodu wtrącenia się Rosji i Prus w sprawy Rzeczypospolitej
d)zawiązanie konfederacji barskiej
e)pierwsze próby reform
f)ingerencja Rosji i Prus w sprawy Rzeczypospolitej
g)sprzeciw szlachty wobec reform i zaniepokojenie tym faktem państw ościennych, szczególnie Rosji i Prus

1

Odpowiedzi

2010-02-08T17:43:25+01:00
Przyczyną chaosu w kraju była Konfederacja barska i rosyjska interwencja wojskowa która skutkowała pierwszym rozbiorem Rzeczpospolitej. Ingerencja Rosji i Prus w sprawy Rzeczpospolitej spowodowała oburzenie szlachty z powodu wtrącania się Rosji i Prus w sprawy Rzeczpospolitej. Pierwsze próby reform wywołały sprzeciw szlachty i zaniepokojenie tym faktem państw ościennych szczególnie Rosji i Prus.