Przetłumacz zdania na jęz. angielski używając czasu Present Perfect:


1. Czy ty kiedykolwiek jadłeś zupę pomidorową?
2. Michał nie oddał jeszcze książek.
3. Grzesiek powiedział, że widział ufo osiem razy.
4. Pracuję dla tej firmy od 1990 roku.
5. Adam mieszka za granicą od siedmiu lat.
6. Paweł ma komputer od poniedziałku.
7. Ich rodzice pobrali się trzydzieści lat temu.


Przykład:
Czy John kiedykolwiek podróżował tramwajem?
Has John ever travelled by tram.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:31:30+01:00
Hava you ever eaten a tomatoe soup?
Michał hasn't given back books yet.
Grzesiek has said that he seen Ufo eight times.
I have worked for this company since 1990 year.
Adam has lived abroad since seven years.
Paul has got a computer since monday.
Their parents have married 30 years ago
;)