11.37 Żelazko właczono do gniazdka instalacji domowej zasilanej napięciem 230 V. Przez spiralę grzejną popłynął prąd o natężeniu 3,5 A
A)Oblicz prace prądu elektrycznego przepływającego przez żelasko w czasie 1 minuty.
B)Ile energi elektrycznej zużyło żelasko w tym czasie??

11.38
Dynamo (prądnica rowerowa) wytwarza prąd potrzebny do świecenia żarowki. Przy napięciu 6V przez włókno żarówki płynie prąd o natężeniu 0,2 A. Oblicz moc tego dynama.

1

Odpowiedzi

2010-02-08T17:01:45+01:00
11.37
U=230V
I=3,5A
T=1min=60s
W=U*I*t=230V*3,5A*60s=48300J=48,3kJ
energia pobrana przez żelazko jest równa wykonanej pracy, można ją wyrazić w innych jednostkach
48,3kJ=48,3kWs
11.38
U=6V
I=0,2A
P=U*I=6V*0,2A=1,2W