W szkole jest N (0<N<1000) uczniów zapisanych w księdze uczniów od numeru 40001 do 40000+N. Każdemu uczniowi przypisana jest średnia ocen za rok szkolny 2003/2004 oznaczona przez Oi (gdzie "i" odpowiada numerowi ucznia). Podaj specyfikację, opis zmiennych i algorytm (w postaci krokowej i schematu blokowego) obliczania średniej ocen wszystkich uczniów w szkole i wypisujący numery par uczniów o równej średniej (każda para uczniów powinna wystąpić tylko raz).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-09T21:26:31+02:00
4000+N* N (0<N<1000)
lub
N (0<N<1000)*N+4000