11.39.
Jeżeli element grzejny piecyka elektrycznego zasilimy napięciem 230V to popłynie przez niego prąd o natężeniu 6,5 A.
a)Oblicz moc tego grzejnika i wyraź ją w kW
b)Oblicz energie elektryczną zużywaną przez grzejnik w ciągu doby.
c)Oblicz koszt zużytej energii elektrycznej, jeżeli 1 kWh kosztuje 0,35zł
11.40
Na oprawce żarówki jest napis 100W/230V. Oblicz opór tej żarówki.

1

Odpowiedzi

2010-02-08T16:47:07+01:00
11.39
U=230V
I=6,5A
a) P=U*I=230V*6,5A=1495W=1,495 kW 1kW=1000W
b) W=P*t=1,495kW*24h=35,88 kWh
c) K=k*W=0,35zł/kWh*35,88kWh=12,56zł
11.40.
P=100W
U=230V
R=?
P=U*I ale I=U/R stąd P=U²/R
R=U²/P=230²/100=529Ω