Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:33:28+01:00
1.Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej walca o promieniu 12cm i wys. 18cm.

r = 12 cm
H = 18 cm
V = ?
Pb = ?

1. Obliczam objetość walca
V = Pp *H
V = πr²*H
V = π*(12cm)² *18 cm
V = π*144 cm² * 18 cm
V = 2592π cm³

2. Obliczam pole boczne
Pb = 2*πrH
Pb = 2*π*12 cm*18 cm
Pb = 432π cm²

2.Oblicz pole powierzchni i objętość kuli o promieniu 12m.
proszee o szybką odpowiedź
r = 12 m
P = ?
V = ?

1. Obliczam objetość kuli
V = 4/3πr³
V = 4/3*π*(12 m)²
V = 4/3*π* 144 m²
V = 192π m²

2. Obliczam pole powierzchni
P = 4*π*r²
P = 4*π*(12m)²
P = 4*π* 144 m²
P = 576π m²

1 5 1
2010-02-08T16:34:30+01:00
V= pi r(kwadrat) H
r= 12
H= 18
V= pi 12 (kwadrat) *18
V= pi 144*18
V= 2592 pi cm (sześciennych)

Pb = 2pi rH
Pb=2 pi 12*18
Pb= 432 pi cm

Pp= pi r (kwadrat)
Pp= pi 12(kwadrat)
Pp= 144 pi cm


Pc=2 Pp +Pb = 2*144 pi + 432 pi = 288 pi +432 pi = 720 pi cm (kwadratowych)


r= 12 cm
V= 4/3 pi r (kwadrat)
V= 4/3 pi * 12
V= 16 pi cm (kwadratowych)

P= 4 pi R (kwadrat)
P= 4 pi 12(kwadrat)
P=4*144 pi
P= 576 pi cm (kwadratowych)