Odpowiedzi

2010-02-08T16:40:13+01:00
Upadek
1.Obywatele niechętnie wstępowali do armii i wojska.
2.W wojsku rozluźniono dystyplinę (pozwolono zawierać małużeństwa żołmieżą).
3.Konflikty domowe.
4.Rzym został zatakowany przez Barbażynców.

Co im zawdzięczamy ?
Gelen opracował podstawy medycyny.Rzymianie budowali świetne drogi i akwedukty.Powstał kodeks Justyniana.
1 1 1
2010-02-08T16:42:42+01:00
Przyczyny :
- gigantyczne koszty wojen jakie prowadziło imperium w drugiej połowie II wieku n.e.
- panowała zaraza zwana dżumą : obniżyła ona liczbę legionów, a także spowodowała katastrofę finansów państwa
- psucie pieniądza ( obniżanie zawartości kruszcu w stopach z których bito monety )
- Rzym zaprzestał podbojów
- ludność : plebs Rzymu, stała się łatwym do manipulowania przedmiotem w walce politycznej.
- rzymianie odczuwali niechęć do walki
- Brak wojen oznaczał brak niewolników
- inflacja i ucisk fiskalny spowodowały szybszy upadek miast, a także ograniczono ich autonomie.
- armia się zbuntowała
- Germanie stali się bezpośrednią przyczyną barbaryzacji i rozpadu zachodniego imperium na państwa plemienne.

zawdzięczamy :

- Harpastum - gra sportowa uprawiana przez legionistów.
- Grywano także w młynek
- kanalizacja zwana w starożytności akweduktami.
- koła wodne w młynach do mielenia zboża
1 4 1
2010-02-08T20:30:01+01:00
1.przyczyny upadku Starożytnego Rzymu
-najazdy barbarzyńców i ich sukcesy
-walki wewnątrz kraju o władzę i tron cesarski
-coraz mniejsza wydajność ziemi, upadek rolnictwa i rzemiosła
-nakładanie coraz większych opłat na mieszkańców imperium
-powstawanie miast barbarzyńskich w obrębie Cesarstwa Rzymskiego
-państwo jest zbyt duże
2.Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom.
-drogi
-mosty
-cyfry rzymskie
-poczta
-beton

1 5 1