Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:46:24+01:00
1. Społeczeństwo francuskie w przedzeniu rewolucji.

STAN1
duchowieństwo:
-duchowieństwo wyższe
-duchowieństwo niższe
STAN 2
szlachta:
-arystokracja
-z ubrania
-prowincjonalna
(Wszystko razem wzięte) 2%
STAN 3:
a) burżuazja:
-bogata burżuazja
-drobnomieszczaństwo
b) ludzie zawodów:(16%)
-literaci
-prawnicy
-lekarze
-uczni
c)prawnicy najemni
d) lumpenprotoletariat
e)chłopi (82%)
(Cały 3 STAN) 98%


2. Sytuacja w kraju za Ludwika XVI
3. Zebranie się Stanów Generalnych
4. Stan 3 ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym , przekształcenie się Zgromadzenie Narodowego w Konstytuantę.
5. 14 lipca 1789 - zdobycie i zburzenie Bastylii - początek rewolucji
6. Uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.
7. 3 września 1791-uchwalenie Konstytucji
8. Przystąpienie Austrii , Prus i Anglii do wojny z Francją.
9. Styczeń 1793 - ścięcie króla
10. Przekształcenia ustrojowe we Francji w czasie rewolucji.
- monarchia absolutna do 1789
-monarchia konstytucyjna do 1791
-republika od 1792
11. Dyktatura jakobinów - na czele Maksymilian Robespierre
12. Kres rządów jakobinów , utworzenie nowego rządu - Dyrektoriatu.
13. Skutki rewolucji.