Cirkus Oz started in 1977 in Austrialia. A group of performers got together and went on tour. The circus was a big success. They went to twenty-six countries and performed in a refugee camp in Palestine, aborigine villages in the Australian desert and a glass opera house in the Brazilian rainforest!

Their new show starts in an exciting way. The performers appear inside wheels of fire and they do tricks with burning hula hoops. During the show, there are trapeze artists, flying jugglers and acrobats. They play their own music, too, from pop to punk and rap to reggae. At the end, everybody gets on Fanny's shoulders - she's the strongwoman and she can hold a nine-person pyramid!

There isn't a 'star of the show', just an amazing group of characters. Captain Frodo, or 'rubber man', can climb through a tennis racket. And Sosona, a contortionist, gets into a popcorn machine and later juggles and dances to disco music! She can also juggle upside-down!

In Circus Oz, the performers do funny things all the time. There is a clown, Tim, but he is very unusual. At first you think, 'Why is everybody looking up?' And then you see-he is on the ceiling! He chats to the audience below and doesn't get down during the whole show.

Circus Oz has everything-physical danger, humour and amazing skills. I took my kids, Oliver(15) and Josh(13), and we all really enjoyed it. So what are you waiting for? Buy a ticket and enjoy the skow~!


Przetłumacz na j. polskii!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:34:01+01:00
Cirkus Australia zaczęła się w 1977 w Austrialia. Grupa wykonawców zebrała się i wyjeżdżała na tournée. Cyrk był wielkim sukcesem. Jeździli do dwadzieścia sześć krajów i wykonali w obozie dla uchodźców w Palestynie, wsiach tubylca w australijskiej pustyni i szklanej operze w brazylijskim lesie deszczowym!
Ich nowe widowisko zaczyna się w pasjonującej drodze. Wykonawcy pojawiają się wewnątrz kół ognia i oni robią sztuczki z paleniem hula-hoop. Podczas widowiska, tam są akrobatami występującymi na trapezie, żonglerami lotniczymi i akrobatami. Oni grają ich własną muzykę, również, z popa do punka i stuknięcia do reggae. Na końcu, każdy zakłada ramiona Fanny - ona jest atletką i ona móc trzymać nine-person piramida!
Tam nie jest 'gwiazda z show', sprawiedliwy zdumiewająca grupa charakterów. Sprawować funkcję kapitana Frodo, albo 'guma man', móc wspinać się przez rakietę do tenisa. I Sosona, akrobata, mieści prażoną kukurydzę maszyna i później żongluje i tańczy do disco! Ona również może żonglować do góry nogami!
W Australii cyrkowej, wykonawcy robią zabawne rzeczy przez cały czas. Tam jest klownem, Tim, ale on jest bardzo oryginalny. Początkowo myślisz, 'dlaczego każdy patrzy w górę?' a następnie ty see-he jest na suficie! On gada z publicznością poniżej i nie schodzi podczas całego widowiska.
Australia cyrkowa ma everything-physical niebezpieczeństwo, humor i zdumiewanie umiejętności. Zabrałem swoje dzieci, Oliver (15) i Josh (13), i wszyscy naprawdę lubiliśmy to. Tak na co czekasz? Kup bilet i lubić skow~!