1)Oblicz obwód i pole prostokąta o bokach długości 5 cm i 6cm.
2)Obwód kwadratu wynosi 12 cm. Ile wynosi pole tego kwadratu?
3)Jaką długość ma przekątna kwadratu o polu 50 cm kwadratowych?
4)Pole prostokąta jest równe 12 cm kwadratowych, a jego obwód wynosi 14 cm.Jakie długości mają boki prostokąta?


następne...


1)Czy prawda jest ze ...

A)kwadrat to taki romb,który ma wszystkie kąty proste?

B)kwadrat to taki prostokąt,który ma boki równej długości?

C)kwadrat to taki równoległobok,który ma wszystkie boki tej
samej długości?

D)każdy prostokąt jest równoległobokiem?

E)każdy trapez jest prostokątem?

F)każdy prostokąt jest trapezem prostokątnym rownoramiennym?


KONIEC...

2

Odpowiedzi

2010-02-08T16:38:04+01:00
1)Oblicz obwód i pole prostokąta o bokach długości 5 cm i 6cm.

P=5*6=30
Ob=2*5+2*6=10+12=22
2)Obwód kwadratu wynosi 12 cm. Ile wynosi pole tego kwadratu?
12:4=3
P=3*3=9
3)Jaką długość ma przekątna kwadratu o polu 50 cm kwadratowych?
pierwiastejk kwadratowy z 50 to w przybliżeniu 7
7pierwiastek z 2
4)Pole prostokąta jest równe 12 cm kwadratowych, a jego obwód wynosi 14 cm.Jakie długości mają boki prostokąta?
możliwości
2,6
3,4
1,12

2*2+6*2=16 nie
3*2+4*2=14 tak
1*2+12*2=26 nie

boki 3 i 4


następne...


1)Czy prawda jest ze ...

A)kwadrat to taki romb,który ma wszystkie kąty proste?

tak

B)kwadrat to taki prostokąt,który ma boki równej długości? tak

C)kwadrat to taki równoległobok,który ma wszystkie boki tej tak
samej długości?

D)każdy prostokąt jest równoległobokiem? tak

E)każdy trapez jest prostokątem? nie

F)każdy prostokąt jest trapezem prostokątnym rownoramiennym? tak
4 5 4
2010-02-08T16:40:39+01:00
1.pole prostokąta-a*b
pole prostokąta-5*6
pole prostokąta-30 cm kwadratowych
Odp.pole prostokąta wynosi 30 cm kwadratowych.
obwód prostokąta-a*2+b*2
obwód prostokąta-5*2+6*2
obwód prostokąta-22 cm
Odp.Obwód prostokąta wynosi 22 cm.
2.12/4=3
pole kwadratu-a*a
pole kwadratu-3*3
pole kwadratu-9 cm kwadratowych
3.Jaką długość ma przekątna kwadratu o polu 50 cm kwadratowych?
pierwiastejk kwadratowy z 50 to w przybliżeniu 7
7pierwiastek z 2
4.Pole prostokąta jest równe 12 cm kwadratowych, a jego obwód wynosi 14 cm.Jakie długości mają boki prostokąta?
możliwości
2,6
3,4
1,12

2*2+6*2=16 nie
3*2+4*2=14 tak
1*2+12*2=26 nie

boki 3 i 4


następne...


1)Czy prawda jest ze ...

A)kwadrat to taki romb,który ma wszystkie kąty proste?

tak

B)kwadrat to taki prostokąt,który ma boki równej długości? tak

C)kwadrat to taki równoległobok,który ma wszystkie boki tej tak
samej długości?

D)każdy prostokąt jest równoległobokiem? tak

E)każdy trapez jest prostokątem? nie

F)każdy prostokąt jest trapezem prostokątnym rownoramiennym? tak
3 3 3