Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T16:31:18+01:00
1. spontaniczna decyzja podjęta podczas jakiejś rozmowy. Może to być:
1. oferowanie komuś czegoś
2. zgadzanie się z kimś
3. obiecywanie komuś czegoś
4. prośba kogoś o coś
2. wyrażanie przyszłości, której nie jesteśmy pewnii, często używając zwrotów takich jak:
1. I expect...
2. probably
3. I think...
4. I don't think...
5. I wonder...
6. I'm sure...
2010-02-08T16:31:55+01:00
1. Czasu Future Simple używamy gdy:
- mówimy o przeszłości
np. It will be raing tommorow.
- gdy podejmujemy nagłe decyzje
np. I'm thirsty. I'll have a drink.
- gdy nie jesteśmy pewni, ze coś się zdarzy
- hope, promise, think, belive
np. I hope she'll win.

2. Pytania tworzymy przez inwersję
np. She will phone you.
Will she phone you?

3. Przeczenia tworzymy przez dodanie 'not' do 'will'
np. she'll phone you.
She won't phone you!

(will not = won't)
2010-02-08T16:35:17+01:00
Czasu FUTURE SIMPLE używamy mówiąc o tym co będziemy robić, co będzie się dziać w przyszłości. jest to czas przyszły prosty.

np. Jutro pójdę do szkoły.
I will go to school tomorrow.

Zjem jabłko wieczorem.
I will eat an apple in evening.

I will można mówić skrótem I'll
tak samo you will = you'll
she will=she'll
he will=he'll
they will=they'll