Pan KOwalski wpłacił do banku 2000zł na konto, którego oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. Jaką kwotę będzie miał pan Kowalski po roku, a jaką po dwóch latach, jeżeli w tym czasie nie będzie wpłacał ani wypłacał żadnych pieniędzy i oprocentowanie się nie zmieni?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T20:50:34+01:00
2000+4%=2080 Odp. Pan Kowalski po roku będzie miał 2080zł
2080+4%=2163,2 Odp. Pan Kowalski po dwóch latach będzie
miał 2163,2zł