Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:41:19+01:00
Dynastia Jagiellonowie
Urodzony 30 listopada 1427 w Krakowie
Zmarł 7 czerwca 1492 w Grodnie
Ojciec Władysław II Jagiełło
Matka Zofia Holszańska
Żona Elżbieta Rakuszanka

Rodzeństwo Władysław III Warneńczyk
Dzieci Władysław II Jagiellończyk
Święty Kazimierz
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Fryderyk Jagiellończyk

król Polski, który rządził krajem bardzo długo, bo aż 46 lat. Jego rządy przypadły na okres późnego średniowiecza, kiedy to zmieniały się nastroje oraz poglądy ludzi. Właściwie, jeśli założyć, iż koniec średniowiecza nastąpił wraz z upadkiem Konstantynopola w 1453 roku to Kazimierz rządził większą część swego życia poza średniowieczem,lecz istnieje także inna data, którą historycy uważają za końcową dla średniowiecza. Jest to rok 1492, w którym to Krzysztof Kolumb odkrył kontynent Amerykański.
10 listopada 1444 roku nadeszła do Krakowa bolesna i smutna wiadomość. Król Władysław, brat Kazimierza zginął na Bałkanach pod Warną w bitwie z Turkami. Z tegoż powodu właśnie został pośmiertnie nazwany Warneńczykiem. Naturalnym następcą tronu wydawał się brat zmarłego jednak szlachta bardzo zwlekała z powołanie go na tron w miała wiele wątpliwości. Pertraktacje ze szlachetnie urodzonym trwały aż półtora roku a ich koniec przypadł na 25 czerwca 1447 roku, kiedy to Kazimierz przybył do Krakowa, aby przyjąć koronę królewską.


36 3 36