Bede wdzieczna za rozwiazanie tego zadania:)

a.) 0,01¹²×100³
b.) 25³×0,5⁻⁶
c.) 5⁸÷(0,2)⁻⁷
d.) 125³×(5⁻²)⁴ <- i to jest na górze nad kreska ulamkowa, a pod nia
25⁴×25⁻⁵
e.) 6⁻³×(6²)⁻⁵ <- i to jest na górze nad kreska ulamkowa, a pod nia
(jedna trzydziestaszosta)⁶
f.) (121²)³
(jedna jedenasta)⁻⁸×11⁻²
g.) 7⁵÷49 × (jedna siódma)⁻²
7

1

Odpowiedzi

2009-10-10T00:48:02+02:00
A.) 0,01¹²×100³ = 100⁻¹²*100³ = 100⁻⁹
b.) 25³×0,5⁻⁶ = (5²)³*0,5⁻⁶ = 5⁶*2⁶ = 10⁶ = 1000000
c.) 5⁸÷(0,2)⁻⁷ = 5⁸:5⁷ = 5¹ = 5
d.) [125³×(5⁻²)⁴] /[25⁴×25⁻⁵] = [(5⁹*5⁻⁸]/[25⁻¹] = [5¹]/[(5²)⁻¹] = 5¹:5⁻² = 5³ = 125
e.) [6⁻³×(6²)⁻⁵]/[1/36]⁶ = [6⁻³*6⁻¹⁰]/[(6⁻²)⁶] = 6⁻¹³/6⁻¹² = 6⁻¹ = ⅙
f.) (121²)³*(1/11)⁻⁸×11⁻² = (11²)⁶*11⁸*11⁻² = 11¹²*11⁸*11⁻² = 11¹⁸
g.) 7⁵÷49 × (1/7)⁻²*7 = 7⁵:7²*7²*7¹ = 7³*7³ = 7⁶ = 117649