Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T17:24:00+01:00
V mol = 22.4 dm 3 / mol
N = 6.02 x 10 do 23 cząsteczek

6.02 x 10 do 23 cząsteczek _________ zajmuje objętość _______ 22.4dm3
x cząsteczek__________zajmuje objętość________10dm3

x=6.02 x 10 do 23 cz. x 10 dm 3
_________________________
22.4dm3

x=2.69x10 do 23

Próbka tlenu węgla II o objętości 10 dm 3 składa się z 2.69 x 10 do 23 cz. tego gazu