Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-09T22:05:02+02:00
Prosz : ) Mieliśmy na lekcji regulamin Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

1:Turystyka piesza i narciarska dozwolona jest wyłącznie po drogach publicznych, oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych.

2:Turystyka rowerowa dozwolona jest wyłącznie na drogach publicznych. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających oraz zagrożenie pożarowe Dyrekcja

3:Parku może ograniczyć poruszanie się po szlakach turystycznych w porze nocnej.

4:Turystyka konna dozwolona jest po specjalnie wyznaczonych trasach na koniach Parku lub na innych wyłącznie za zgoda Dyrektora Parku.

5:Biwakowanie, rozpalanie ognia i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

6:Na terenie BdPN obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz organizowania imprez masowych (wymagana jest każdorazowo zgoda Dyrektora Parku).

7:Zwierzęta należy przetrzymywać w ogrodzeniach iub prowadzić na uwięzi.
W Parku jest zabronione:
płoszenie; chwytanie i zabijanie dziko żyjącycń zwierzat; niszczenie gniazd, nor i lęgowisk;
zrywanie roślin, niszczenie drzew i krzewów,
zaśmiecanie terenu, pozostawianie resztek pożywienie i opakowań (śmieci należy znosić do pojemników umieszczonych przy drogach),
zanieczyszczanie wód, gleby i powietrza,
schodzenie ze szlaków turystycznych;
używanie motolotni i lotni;
zbieranie poroży.

8:Zwiedzających obowiązuje wykupienie biletu wstępu na każdy dzień przy wejściu na szlak.

Myśle że dobry ;) Jest on skrócony bo orginalny ma chyba 20 pkt ? Około.

Pozdro :)
2 4 2