Twierdzenie Pitagorasa. Oblicz długości odcinków oznaczonych literami:
1.
a= ?
b=4
c= 3√2

2.a= 3√3
b=2√5
c= ?

3. a=3
b=?
c= √13

Wzór: a²+b²=c²
Przykład :
a²+b²=c²
a=2
b=6
c=z
2²+6²=c²
4+36=c²
4+36=40
c²=40
c=2√10

Proszę o pomoc. NIE UMIEM rozwiązywać przykładów z ułamkami.

2

Odpowiedzi

2010-02-08T16:46:15+01:00
A²+4²=3√2²
a²+16=32
a²=32-16
a²=16
a=√16
a=4

3√3²+2√5²=c²
81+100=c²
181=c²
c²=√181

3²+b²=√13²
9+b²=13
b²=13-9
b²=√4
b=2


6 1 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:48:00+01:00
1. a ²=c²-b²
a²= (3√2)² + 4²
a²=9x2 + 16
a² = 34
a=√34

2 . a= 3√3
b=2√5
c= ?
a² + b²= c²
9x3 + 4x5 = c²
c²= 27+20
c²= 47
c=√47

3. a ² + b² = c²
a=3
b=?
c= √13
3² + b² = 13
b²=13-9
b²=4
b=2
7 1 7