Zad1
zintepretuj poniższą informacje oraz ocen jej znaczenie w praktyce

w puszczy Białawieskiej leśnicy prowadzili badania zagęszczenia borecznika sosnowego. wyniki byly 10- krotnie wyzsze niz te które uzyskano w tym samym okresie w roku ubiegłym.

daje naj pliska

1

Odpowiedzi

2010-02-08T16:51:07+01:00
Lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej są najmniej zniekształconą formacją przyrodniczą.
Stanowiąc niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, są jednocześnie formą użytkowania
gruntów, która zapewnia produkcję biologiczną, przedstawiającą wartość rynkową. Lasy są dobrem
ogólnospołecznym, kształtującym jakość życia człowieka.Według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty związane
z gospodarką leśną, powierzchnia lasów Polski w dniu 1 stycznia 2001 r. wynosiła 9088 tys. ha.