Korzystając z podręcznika oraz innych źródeł informacji, przyporządkuj wymienionym poniżej rodzajom zakładów właściwą sekcję przemysłu. Następnie dopisz odpowiedni dział przemysłu.
Sekcje oznacz następująco: A-górnictwo i kopalnictwo; B- przetwórstwo przemysłowe; C - energetyka, gazownictwo i zaopatrzenie w wodę.

cementownia - ...
elektrociepłownia - ...
fabryka mebli - ...
huta szkła - ...
fabryka samochodów osobowych - ...
rafineria ropy naftowej - ...
rozdzielnia gazu - ...
kamieniołom - ...
fabryka sprzętu gospodarstwa domowego - ...
kopalnia węgla kamiennego - ...
piekarnia - ...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:48:50+01:00
A-górnictwo i kopalnictwo;
kamieniołom
kopalnia węgla kamiennego
B- przetwórstwo przemysłowe;
cementownia
fabryka mebli
huta szkła
piekarnia
fabryka sprzętu gospodarstwa domowego
fabryka samochodów osobowych
C - energetyka, gazownictwo i zaopatrzenie w wodę.
elektrociepłownia
rafineria ropy naftowej
rozdzielnia gazu

to jest w 100% dobrze, bo miałem kiedyś o tym. pozdro
31 3 31
2010-02-08T16:49:40+01:00
Cementownia - B
elektrociepłownia - C
fabryka mebli - B
huta szkła - B
fabryka samochodów osobowych - B
rafineria ropy naftowej - B lub C
rozdzielnia gazu - C
kamieniołom - A
fabryka sprzętu gospodarstwa domowego - B
kopalnia węgla kamiennego - A
piekarnia - B

Pozdrawiam:)
21 4 21