Find words 1-5 in the text. Write a new sentence for each word.
1. dress up (verb)
2. fridge (noun)
3. possession (noun)
4. popular (adjective)
5. first (adjective)

Bardzo proszę o przetłumaczenie polecenia i rozwiązanie zadania.
WYBIORĘ NAJLEPSZĄ!

Teraz możecie rozwiązywać - tekst już jest.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T17:34:02+01:00
Znajdź słowa 1-5 w tekście. Napisz zdanie z każdym słowem.
1. Ubierz (czasownik)
2. lodówka (rzeczownik)
3. posiadania (rzeczownik)
4. popularne (przymiotnik)
5. Pierwsza (przymiotnik)

1. Brad Pitt dressed for work.
1. Brad Pitt ubrał się do pracy.
2. sold fridge is cleaned by the Brada
2. Sprzedana lodówka jest czyszczona przez Brada
5. Nicholas Cage Johny'emu was the first good job
5. Nicholas Cage znalazł Johny'emu pierwsza dobrą pracę

Wiem tylko tyle ...
4 4 4