Odpowiedzi

2010-02-08T16:50:05+01:00
Jeśli czystość opiera się na szacunku, czystość małżeńska jest relacją pełną szacunku par excellence. Przedmiot tej ostatniej jest bardziej wymagający, ponieważ jest wzmocniony jeszcze przez przysięgę małżeńską (ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…)12oraz obietnicę wspólnej rodziny (czy chcecie przyjąć potomstwo, którym was Bóg obdarzy? - pyta kapłan)13.
Czystości małżeńska zawiera w sobie wiele elementów, a wśród nich wierność, tzn. wyłączność i nierozerwalność, która pozwala na związek mężczyzny i kobiety. Czystość małżeńska bierze pod uwagę przyszłość małżonków i ich płodność. Pokazuje ona odpowiedzialność wobec siebie i wobec współmałżonka.
Analizując szczegółowo pojęcie czystości małżeńskiej możemy powiedzieć, że umożliwia ona przejście ze związku partnerskiego do związku małżeńskiego.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:50:37+01:00
Istotą małżeństwa jest miłość. Zakłada ona bezinteresowny dar z siebie. Bycie darem wypływa z wolności, jaką został obdarowany człowiek przez Stwórcę. Wolność określa ten dar. Człowiek, jako osoba może sam stanowić o sobie, może ofiarować siebie drugiej osobie, w wolności wyboru. Powołanie do małżeństwa jest skierowane do dwóch osób jednocześnie, do kobiety i do mężczyzny. To wezwanie, które wspólnie oni odczytują, jest powołaniem do miłości małżeńskiej. Miłość małżeńska przejawia się w budowaniu wzajemnej jedności oraz otwartości na dar życia. Jest wolna od przywłaszczania drugiej osoby oraz jest wolna od użycia. W swym osobowym wymiarze wyraża się poprzez relacje wzajemnego zaufania, otwartości, gotowości obdarowywania dobrem i wzajemnego poszanowania.

5 4 5
2010-02-08T16:51:49+01:00
Jedność małżeńska-wspólne spostrzegania świata. patrzenie na świat w podobny sposób. cenienie tych samych lub podobnych wartości.

Mam nadzieję, że pomogłam :*
4 5 4