Odpowiedzi

2010-02-08T16:48:22+01:00
Warstwa znajdująca się w górnej części płaszcza Ziemi
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:49:05+01:00
Astenosfera - warstwa płaszcza ziemskiego położona na głębokości od 100 do 400 km pod powierzchnią Ziemi.

Materiał skalny w warstwie astenosfery jest częściowo stopiony, ma lepkość większą niż lepkość litosfery oraz jest plastyczny. Według najnowszych badań geofizycznych kontynenty są zakorzenione do głębokości około 400 km, co wyklucza istnienie ciągłej warstwy astenosfery. Według teorii tektoniki płyt ruchy konwekcyjne astenosfery powodują przemieszczanie płyt tektonicznych i wędrówkę kontynentów. Astenosferę od jądra Ziemi odgradza mezosfera.
2010-02-08T16:49:09+01:00
Astenosfera - warstwa płaszcza ziemskiego