1.wyjaśnij co to jest tajemnica wcielenia.
2.z tekstu ewangelii ś.Lukasza wypisz fakty historyczne,mówiące o narodzeniu chrystusa.
3.napisz sposoby obecności chrystusa w kościele
4.wypisz fakty świadczące o tym że jezus jest prawdziwym bogiem i prawdziwym człowiekiem.
5.chrystus działa w kościele przez
6.uzasadnij że kościół jest znakiem zbawienia człowieka .

1

Odpowiedzi

2010-02-08T16:56:51+01:00
1.wyjaśnij co to jest tajemnica wcielenia.
Wcielenie - Bóg stał sięczłowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa !
2.z tekstu ewangelii ś.Lukasza wypisz fakty historyczne,mówiące o narodzeniu chrystusa.
-spis ludności za panowania Cezara Augusta
iWizyta trzech królów
-rozporządzenie, ze należy zabic wszystkie dzieci <przez Heroda>
3.napisz sposoby obecności chrystusa w kościele-Eucharystia
-Sakrament pokuty
-Sakramenty (pozostałe)
-podczas adoracji
-w drugim człowieku
4.wypisz fakty świadczące o tym że jezus jest prawdziwym bogiem i prawdziwym człowiekiem.
Bóg:
-Zmartwychwstanie
-Cudy ( w Kanie Galilejskiej, uzdrowienie niewidomego itp.)
-objawienie sie apostołom po zmartwychwstaniu
człowiek:
-strach przed śmiercią
-dorastanie
-odczuwanie ludzkich emocji
5.chrystus działa w kościele przez
-kapłanów
-siostry
-misjonaży
-alumnów,kleryków,diakonów
-drugiego człowieka
6.uzasadnij że kościół jest znakiem zbawienia człowieka .
Kościól jest znakiem zbawienia człowieka, ponieważ to Jezus założył kościół i On dl a nas umarł na krzyżu i zmartwychwstał.
14 3 14