Odpowiedzi

2010-02-08T16:56:35+01:00
Do państwa imigracyjnego napłynie tzw. tania siła robocza, zwiększy się gęstość ludności, kraj rozwinie sie gospodarczo. W kraju emigrowanym społeczeństwo bedzie sie starzeć szybciej w wyniku tzw. drenażu mózgów (ściąganie odób bardzo dobrze wykształconych do organizacjii)
2010-02-08T16:58:41+01:00
Konsekwencje emigracji dla Polski:
-więcej miejsc pracy,
-napływ pieniędzy dla rodzin,
-zmniejszenie liczby ludności,
-strata pracowników,
-zmiana struktury wieku,

konsekwencje imigracji dla innych państw:
-wzrost liczby ludności,
-napływ taniej siły roboczej,
-odmłodzenie społeczeństwa (zwykle wyjeżdżają młodzi),
-mniej miejsc pracy,
-wzrost przestępczości,
-odpływ pieniędzy za granicę.