Odpowiedzi

2014-03-26T07:02:50+01:00
Bóg to Trójca Święta:Bóg Ojciec, Syn Boży -Jezus i Duch Święty. Jezus Chrystus jest obecny w każdej chwili mego życia. Pierwszy raz spotkałem Jezusa jako niemowlę podczas chrztu świętego. Wtedy zostałem włączony do wspólnoty Kościoła. Od tego czasu Jezus Chrystus jest cały czas ze mną. W czasie I Komunii Świętej, gdy przyjmowałem Ciało Chrystusa, Jezus zamieszkał w moim sercu. Jezus Chrystus jest także ze mną teraz, gdy przygotowuje się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
            Jezus Chrystus jest dla mnie przyjacielem, który bez względu na mój charakter i zachowanie, zawsze jest blisko mnie. Pilnuje każdego mego kroku, prowadzi właściwą ścieżką i nie pozwala zboczyć na złą drogę.       
            Jezus Chrystus jest jedynym moim Bogiem, w którego wierzę i w którym pokładam ufność. Jezus Chrystus jest dla mnie Zbawicielem, który z miłości do mnie umarł na krzyżu za grzechy moje i wszystkich ludzi. Jezus Chrystus przebacza mi wszystkie przewinienia w sakramencie pokuty i daje życie wieczne, a w każdej Eucharystii karmi moją duszę swoim ciałem i krwią.
                Jezus Chrystus jest dla mnie źródłem życia. Dzięki Niemu pojawiłem się na tym świecie i z Nim chcę iść przez całe swoje życie

1 5 1
2014-03-26T14:07:40+01:00
Kim jest Bóg? Bóg jest dla mnie Panem Wszechmogącym, który stworzył niebo, ziemię i cały wszechświat. Jest dla mnie Ojcem wszystkiego. On stworzył pierwszych ludzi Adama i Ewę, którzy Go nie posłuchali i zgrzeszyli przeciw Bogu. Ale Bóg jest dobry i miłosierny, obiecał im że ześle na świat zbawienie. I tak się stało. Zesłał swego Syna, który przemienił się w człowieka, aby móc pomóc grzesznikom. Pan Bóg dał mi wiarę w osobie Jezusa Chrystusa Syna Swego, który przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie dał mi wiarę w życie wieczne w Królestwie Bożym. Ja jako prawdziwy chrześcijanin przeżywam swą wiarę w taki sposób, aby oddać się całkowicie swemu Panu, darzę Go miłością oraz przyjmuję go do swego serca w postaci Komunii świętej. Kocham bliźnich nawet tych, którzy źle mi uczynili, bo przecież Pan Jezus wybaczył nawet tym, którzy Go ukrzyżowali. Pan Jezus jako Syn Boży ustanowił sakramenty święte które powodują że stajemy się silniejsi w wierze. Poprzez chrzest święty, zostaje nam zgładzony grzech pierworodny oraz inne grzechy, co umożliwia nam stać się dziećmi Bożymi, zostajemy włączeni do Wspólnoty Kościoła który założył sam Jezus Chrystus. Innym sakramentem, który gładzi grzechy ludzkie to pokuta. W sakramencie pokuty i pojednania spotykamy się z kochającym i miłosiernym Panem Jezusem, który przez kapłana przebacza nam popełnione grzechy. Pan Bóg dał nam Jezusa Chrystusa Syna Swego, umożliwił odpuszczenie nam grzechów i pojednanie się z Nim.
Bóg jest miłości i kocha swe dzieci, pomaga nam walczyć z przeciwnościami losu, ze złem, aby nas nie ogarnęło. Pan Bóg często rozmawia ze mną poprzez modlitwę, umacnia mnie w wierze. Świadomość rozmowy z Bogiem, tęsknota i miłość, daje mi poczucie Jego obecności. Zgodnie z moją wiarą, wierzą, że Pan Bóg jest w trzech Osobach Boskich występujący w Trójcy Świętej jako Ojciec, Syn i Duch Święty.
Podsumowując, Pan Bóg jest twórczy, mądry, miłosierny, sprawiedliwy i kochający.

1 5 1