Zadanie 1
Wymień przynajmniej dwie grupy organizmów powodujących zakwity. Krótko opisz możliwe skutki występowania zakwitów.
zadanie 2
wypisz po 4 przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia bakterii dla człowieka.
zadanie 3
wypisz po trzy przykłady :
a) grzybów jadalnych
b) trujących
c) niajadalnych

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T17:04:08+01:00
Zad.2
a) Borowik szlachetny, gąska zielona, maślak żółty,pieczarka polna, pieczarka szlachetna, pieczarka jadalna,borowiki, prawdziwki, kozaki, sowy
b) Muchomor jadowity, muchomor królewski, muchomor czerwony, muchomor plamisty, piestrzenica olbrzymia
c) muchomory
Zad.1
organizmy roślinne
2 1 2