Odpowiedzi

2010-03-15T16:28:26+01:00
Genetyka jest dość ważnym działem w dziedzinie biologi. zajmuje się ona dziedziczeniem cech u ludzi, zwierząt jak i roślin. Dzięki niej możemy obliczyć prawdopodobieństwo dziedziczenia cech rodziców w następnym pokoleniu. Podział genetyki rozpatrywany jest na poziomie badanej złożoności:

- genetyka molekularna bada dziedziczenie na poziomie cząsteczkowym – DNA, RNA, transkrypcja itd.;
- genetyka klasyczna – na poziomie osobników – jak różne geny i interakcje między nimi oddziałują na fenotyp;
- genetyka populacyjna – na poziomie populacji;
- genetyka ekologiczna zajmuje się współoddziaływaniem dziedziczenia w ekosystemach i następczą częstotliwością alleli;
- genomika analizuje sekwencje genomów.
- Antropogenetyka genetyka w odniesieniu do człowieka w skali populacji, narodów, grup etnicznych rodziny czy nawet ułomka kości. Na styku paleoantropologi i antropogenetyki i znajduje się dziedzina badań a DNA zgłębiana w celu poznania więzów krwi – genetycznej przeszłości człowieka.